Kategorie

Polityka prywatności

Korzystanie z Serwisu www.karstal.pl jest możliwe jedynie w przypadku akceptacji przez Użytkownika zasad Polityki Prywatności. Dalsze korzystanie z Serwisu oznacza akceptację zasad Polityki Prywatności i używanie plików cookies.

Brak akceptacji zasad Polityki Prywatności oznacza konieczność opuszczenia Serwisu. Właścicielem Serwisu jest Kar Stal Sebastian Karpeta, ul. Odlewnicza 8, 26-110 Skarżysko- Kamienna.

Udostępnianie Serwisu odbywa się w poszanowaniu prywatności Użytkowników.

Pani/Pana dane są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w RODO, tzn. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.(Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).

W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem

z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

1. Administrator danych

1.1. Administratorem Pani/Pana danych jest firma KAR STAL Sebastian Karpeta z siedzibą ul. Obuwnicza 8,, 26-110 Skarżysko- Kamienna, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 6631731265, REGON 260405899, zwany dalej „Administratorem”.

1.2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@karstal.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

2. Cel i podstawy przetwarzania

2.1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu :

- rejestracji konta w sklepie internetowym karstal.pl, zawarcia i wykonania umowy w zakresie złożonego zamówienia: sprzedaży towarów, dostarczenia lub poinformowania kupującego, że może samodzielnie odebrać zamówione towary, korzystania z formularza kontaktowego, realizacji zwrotów lub reklamacji – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b. RODO

- wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, wystawienia dokumentów księgowych - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c. RODO

- przesyłania informacji handlowych oraz newslettera od Administratora, jeśli takowa zgoda została udzielona - podstawa prawna art. 6 ust. 1 a oraz art. 6 ust. 1 f. RODO.

2.2. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji zamówienia.

2.3. Udzielenie zgody na przesyłanie informacji handlowych jest dobrowolne i nie ma wpływu na realizację usługi.

3. Odbiorcy danych

3.1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem tj.:

- obsługa i pracownicy sklepu karstal.pl ,

- podmioty realizujące usługi transportowe, usługi pocztowe lub kurierskie,

- dostawcy usług IT,

- podmioty prowadzące działalność płatniczą, w celu realizacji płatności i zwrotów,

- podmioty realizujące usługi podatkowe, księgowe i prawne,

- instytucje przeprowadzające kontrole skarbowe i podatkowe, organy publiczne w tym sądy (na uzasadnione żądanie)

3.2. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

4. Czas przetwarzania danych

4.1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz na czas niezbędny do wywiązania się z obowiązków podatkowych i rachunkowych, regulowanych odrębnymi przepisami.

4.2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.

5. Prawa osób, których dane dotyczą

5.1. Posiada Pani/Pan prawo:

- dostępu do swoich danych osobowych,

- usunięcia swoich danych osobowych (aby usunąć Twoje konto Klienta i wraz z nim Twoje dane osobowe prosimy o kontakt mailowy - biuro@karstal.pl),

- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez kontakt z Administratorem (na adres e-mail biuro@karstal.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.) jeżeli uprzednio wyrazili Państwo taką zgodę i przetwarzanie dotyczących Państwa danych odbywa się na jej podstawie,

- przenoszenia swoich danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z szczególną Państwa sytuacją zgodnie z art. 21 RODO.

5.2. Niezależnie od powyższego, przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Przedmiot przetwarzania danych osobowych

6.1. Przedmiotem przetwarzania Pana/i danych osobowych są: imię i nazwisko, nr telefonu, adres zamieszkania, adres email.

6.2. Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane (tzw. ciasteczka) dotyczące wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Nasza strona internetowa wykorzystuje ciasteczka ("pliki cookies"). Są to pliki tekstowe, które pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Zwykle zawierają one nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu użytkownika oraz unikalny numer.

Pliki „cookies” używane są aby dostosować zawartość stron internetowych do preferencji konkretnego użytkownika oraz służą optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej. Dzięki tej wiedzy możemy ulepszyć jej strukturę i zawartość, aby korzystanie z niej było wygodniejsze.

Przeglądarki internetowe (np. Chrome, Firefox itp.) domyślnie dopuszczają umieszczanie plików "cookies" na Twoim komputerze. Możesz zmienić te ustawienia w opcjach przeglądarki w taki sposób, aby przeglądarka blokowała zamieszczanie plików „cookies” na Twoim komputerze bądź informowała o ich każdorazowym przesłaniu na Twój komputer. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Wiedz jednak, że jeśli ograniczysz stosowanie plików „cookies", może to wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej - coś może przestać działać.