1. Zakupów w sklepie „Kar Stal.pl” mogą dokonywać tylko osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 lat – po uzyskaniu zgody rodziców lub prawnych opiekunów, zwane dalej Kupującym.
2. Wszystkie ceny w sklepie „Kar Stal.pl” są cenami brutto, wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
3. Akceptowana forma zapłaty – przedpłata na konto Sprzedawcy oraz płatność przy odbiorze tzw. „Pobranie”.
4. Do przesyłki dołączony jest dowód zakupu – faktura VAT bądź paragon.
5. Zamówienia realizowane są zazwyczaj w ciągu 72h.
6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy zrealizowania zamówienia, które budzi jego wątpliwości, jest niemożliwe do potwierdzenia lub wpłata na konto jest niezgodna z wartością dokonanego zamówienia – o czym zawsze poinformujemy Kupującego.
7. Do czasu dostarczenia przesyłki nie wlicza się dni wolnych od pracy u Sprzedawcy (soboty, niedziele i święta) oraz dni wolnych od pracy u przewoźnika. Kupujący zawsze zostanie poinformowany o przewidywanym terminie realizacji dostawy zamówionego towaru.
8. Sprzedawca nie odpowiada za utrudnienia i opóźnienia w dostawie towaru nie wynikłe z jego winy, w tym wynikające z winy przewoźnika, bądź nieobecności Nabywcy lub jego przedstawiciela upoważnionego do odbioru przesyłki.
9. O ile Nabywca nie zaznaczy inaczej towar wysyłany jest na adres podany w formularzu danych osobowych. W przypadku, kiedy dostawa ma zostać wykonana pod inny adres Nabywca jest zobowiązany poinformować o tym Sprzedawcę drogą elektroniczną lub telefoniczną najpóźniej w dniu dokonania zakupu.
10. Wszystkie oferowane przez Sprzedawcę produkty są fabrycznie nowe.
11. Każdy klient sklepu „Kar Stal.pl” , może odstąpić od zawartej umowy kupna sprzedaży, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1. Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.). W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
12. W przypadku reklamacji Kupujący przekazuje reklamowany produkt osobiście, pocztą lub kurierem na własny koszt. Jeśli reklamacja okaże się zasadna, Kupującemu zostaną zwrócone koszty przesyłki reklamowanych produktów. Wymagane będzie wówczas okazanie potwierdzenia nadania lub innego potwierdzenia kosztów wysyłki. W sytuacji, gdy reklamacja zostanie uznana przez Sprzedawcę, Kupujący otrzyma naprawiony lub nowy towar tego samego gatunku i w ilości, jaka została zareklamowana.
13. Reklamacje dotyczące niezgodności dostawy z fakturą lub zamówieniem oraz dotyczące uszkodzeń w transporcie muszą być zgłoszone najpóźniej w momencie odbioru towarów. W przypadku reklamacji dostawy realizowanej za pośrednictwem spedytora, Nabywca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem przedstawiciela firmy spedycyjnej i powiadomić o tym Sprzedawcę. Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane.
14. Z postępowania reklamacyjnego wykluczane będą produkty noszące ślady niewłaściwego użytkowania lub nie właściwie zapakowane przez Kupującego.
15. Promocje i rabaty związane ze sklepem „Kar Stal.pl” nie łączą się ze sobą.
16. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.