WYMIANA TOWARU

Każdy zakupiony produkt Klient może wymienić. W przypadku wymiany do przesyłki należy dołączyć paragon zakupu lub fakturę VAT oraz formularz, na którym zaznaczone będzie, który produkt podlega wymianie oraz wskazane na jaki produkt ma zostać dokonana wymiana. Wymiana produktu możliwa jest jedynie w sytuacji, gdy sklep www.karstal.pl posiada produkt pożądany przez Klienta.

Wymiana towaru wiąże się z poniesieniem przez Klienta kosztów wysyłki oraz dostarczenia wymienianego towaru na adres: Kar Stal Sebastian Karpeta ul. Obuwnicza 8 26-110 Skarżysko-Kamienna. Należy poinformować nas o chęci dokonania wymiany drogą mailową na adres: zamowienia@karstal.pl, a do towaru podlegającego wymianie dołączyć wypełniony i podpisany formularz wymiany.

Do pobrania: Formularz wymiany towaru

REKLAMACJA TOWARU

Klient ma prawo do zareklamowania wadliwego towaru zakupionego w sklepie www.karstal.pl w terminie 24 miesięcyod dnia otrzymania przesyłki. Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zwrotnego towaru. Reklamacja może zostać odrzucona z powodu braku paragonu, faktury, wypełnionego i podpisanego formularza reklamacji lub uszkodzenia towaru przez firmę przewozową w trakcie transportu lub przez Kupującego po otrzymaniu towaru. Koszty dostarczenia reklamowanego towaru do sprzedającego ponosi Klient.

Do pobrania: Formularz zgłoszenia reklamacji

ZWROT TOWARU

Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.

Zwrot towaru możliwy jest pod warunkiem, że towar odesłany nie będzie on nosił śladów użytkowania. Do zwracanego towaru wymagane jest również załączenie paragonu lub faktury VAT wraz z wypełnionym formularzem zwrotu/odstąpienia od umowy, który znajduje się poniżej. Jedyne koszty, jakie ponosi Klient to koszt transportu.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy. Sklep zwróci Klientowi sumę zakupu towaru w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru.

Do pobrania: Formularz zwrotu.